W Pałacu Prezydenckim (16.09) odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów profesorskich. Marta Postuła odebrała tytuł Profesora Nauk Społecznych przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w dniu 28.02.2020.

Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego Pani Profesor w dziedzinie nauk społecznych oraz Jej wieloletniej pracy o charakterze teoretyczno- praktycznym.

Uroczysta gala wręczenia tytułów profesorskich