KONFERENCJA KATEDR FINANSÓW 2018 WSPÓŁCZESNE FINANSE

KONFERENCJA KATEDR FINANSÓW 2018 WSPÓŁCZESNE FINANSE

Katedra Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 17-19 czerwca 2018 roku zorganizowała Konferencję Katedr Finansów, która odbyła się w Toruniu. Ideą przyświecającą przedsięwzięciu było stworzenie forum wymiany poglądów dla...
Forum Strategii Bankowych 2018

Forum Strategii Bankowych 2018

„Forum Strategii Bankowych”, była częścią konferencji „Horyzonty Bankowości 2018″, skoncentrowana na najbardziej palących problemach polskiego sektora bankowego – od kwestii problemów związanych z nadmiernymi regulacjami unijnymi i krajowymi, po...
KONFERENCJA KATEDR FINANSÓW 2018 WSPÓŁCZESNE FINANSE

KONFERENCJA KATEDR FINANSÓW 2018 WSPÓŁCZESNE FINANSE

Katedry Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mam zaszczyt zaprosić na Konferencję Katedr Finansów, która odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2018 roku w Toruniu. Ideą, która przyświeca przedsięwzięciu jest stworzenie forum wymiany poglądów...