Zarządzanie finansami publicznymi – szanse i wyzwania

Zarządzanie finansami publicznymi – szanse i wyzwania

Maksymalizacja  efektywności  działań  państwa  przy  wykonywaniu  jego ustawowych  zadań  ma  doniosłe  znaczenie  dla  dalszego rozwoju  społeczno-gospodarczego każdego kraju, także Polski. Z tego też względu istnieje ważna potrzeba, aby sposób planowania...