Spending Reviews as Tools Management in the Public Sector

Spending Reviews as Tools Management in the Public Sector

Podczas tegorocznej konferencji organizowanej przez International Consortium on Governmental Financial Management w Miami, która odbyła się w dniach 13-17 maja, wygłosiłam swój referat zatytuowana “Spending Reviews as Tools Management in the Public...