Katedra Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 17-19 czerwca 2018 roku zorganizowała Konferencję Katedr Finansów, która odbyła się w Toruniu.
Ideą przyświecającą przedsięwzięciu było stworzenie forum wymiany poglądów dla przedstawicieli nauki z ośrodków akademickich z całego kraju odnośnie znaczenia współczesnych finansów w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego.

Dowiedz się więcej >>