Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji FUROG 2020 „Rosnący udział systemu finansowego w generowaniu PKB – szansą czy zagrożeniem dla rozwoju społeczno-gospodarczego”, której organizatorem jest Katedra Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Podczas konferencji odbędą się panele takie jak:
* Finansjalizacja: Wyzwania dla nauki ekonomii i finansów
* Ewolucja rynków finansowych i sektora bankowego w warunkach finansjalizacji i globalizacji

Dowiedz się więcej >>