Finanse publiczne – współczesne trendy badawcze – stan i perspektywy (21-22 maja 2018 r. Białystok.)

Współczesne finanse publiczne podlegają ciągłym przeobrażeniom. W miarę zmieniającej się rzeczywistości dostosowują swoje narzędzia do nowych okoliczności, w tym także w odpowiedzi na globalizację. W warstwie teoretycznej mamy do czynienia z poszukiwaniem nowych obszarów badawczych, zmienia się bowiem zakres zaangażowania państwa i udział sektora prywatnego w realizacji zadań publicznych. W wymiarze empirycznym permanentny stan nierównowagi sektora finansów publicznych wpływa na perspektywy rozwojowe gospodarek, co skłania do przedyskutowania dysfunkcji tego systemu oraz wskazania propozycji w zakresie kierunków zmian przyczyniających się do ich eliminacji.

Dowiedz się więcej >>