Katedry Finansów i Katedry Zarządzania Finansami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w V edycji konferencji „PLANOWANIE WIELOLETNIE – EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW PUBLICZNYCH – BENCHMARKING”, która odbędzie się 23.03.2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

Celem konferencji poświęconej m.in. tematyce stabilność finansów publicznych, planowania wieloletniego, oceny funkcjonowania sektora finansów publicznych i wskazania dobrych praktyk oraz sygnalizowania koniecznych zmian, finansów instytucji rządowych i samorządowych, bezpieczeństwa finansów państwa i organizacji gospodarczych, jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyk.

Serdecznie zapraszam.

Dowiedz się więcej >>