W dniu 15 listopada 2023 r. prof. dr hab. Marta Postuła otrzymała od Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzego Nowaka wyróżnienie za osiągnięcia naukowe i inspiracje badawcze. Jak podkreślił Jego Magnificencja Rektor ”to m.in. oni swoimi badaniami i w efekcie publikacjami, patentami i implementacją swoich wyników badań do gospodarki stanowią o tym, że Uniwersytet Warszawski jest najważniejszą i najlepszą marką naukową w Polsce.”