Fragment wywiadu – cały wywiad dostępny tutaj

Przed Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej rozmawiamy z prof. dr hab. Martą Postułą, Kierownikiem Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Karol Mórawski: Jak powinien wyglądać docelowy model finansowania transformacji energetycznej w społecznościach lokalnych? Na ile cele te mogą i powinny być finansowane przez banki na zasadach komercyjnych, a gdzie pojawia się potrzeba zaangażowania środków wsparcia z zasobów krajowych i unijnych?

Prof. dr hab. Marta Postuła: Transformacja energetyczna jest jednym z najbardziej aktualnych globalnych wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie przedsiębiorstwa oraz sektor publiczny i wpisuje się w o wiele szerszy proces adaptowania strategii rozwoju firm do zmian klimatycznych.

Umiejętnie poprowadzona, stwarza liczne możliwości przedefiniowania źródeł i sposobów korzystania z energii, prowadząc w dłuższej perspektywie do ograniczenia kosztów oraz wypracowania wkładu do globalnych celów związanych z ochroną klimatu. W proces ten są zaangażowane wszystkie możliwe instytucje poprzez wsparcie instytucjonalne, prawne i finansowe np. Komisja Europejska, rządy, ale także niebagatelna jest w nim rola sektora prywatnego.

Czytaj cały wywiad >>

Źródło: aleBank.pl

FTBS 2022 M.Postula