Dziś, 28 października odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Podczas spotkania wybrano nowy skład zespołu oraz przygotowano wytyczne do sposobu oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców złożonych w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku. W wydarzeniu wziął udział minister Przemysław Czarnek.

W związku z tym, że kadencja obecnego zespołu upływa 31 grudnia 2021 r., powołano jego nowy skład. Znalazło się w nim 48 osób, przedstawicieli uczelni z całego kraju.

Podczas posiedzenia Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek pogratulował członkom Zespołu i zwrócił się z prośbą o zaangażowanie w prace dotyczące oceniania wniosków o przyznanie stypendiów.

Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów MEiN dla studentów i wybitnych młodych naukowców
W skład zespołu weszli: 

 • Prof. dr hab. Marzena Górecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Przewodnicząca Zespołu
 • Dr Dorota Litwin-Lewandowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Sekretarz Zespołu
 • Dr hab. Marek Baran, prof. Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Janusz Błaszczyk, Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice
 • Dr hab. Imelda Chłodna-Błach, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Dr hab. inż. Filip Ciesielczyk, Politechnika Poznańska
 • Dr hab. Elżbieta Czarniewska, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza
 • Dr hab. Renata Czekalska, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Prof. dr hab. Ewa Dahlig-Turek, Polska Akademia Nauk
 • Ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Dr hab. Mirosława Grabowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Dr hab. Stanisław Jasionowicz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie
 • Dr hab. Joanna Kolmas, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pan prof. dr hab. Jarosław Mizera, Politechnika Warszawska
 • Dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Dr hab. Małgorzata Podolak, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS Filia Katowice
 • Dr hab. Dominik Strzałka, Politechnika Rzeszowska
 • Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
 • Prof. dr hab. Jerzy Tomczyk, Politechnika Łódzka
 • Dr hab. inż. Wiesław Wilczyński, prof. Politechniki Warszawskiej
 • Prof. dr hab. Jacek Zieliński, Akademia Wychowania Fizycznego Poznań
 • Prof. dr hab. Mirosław Żelazny, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Marek Białokur, prof. Uniwersytetu Opolskiego
 • Prof. dr hab. Jacek Domagała, Uniwersytet Rolniczy Kraków
 • Dr hab. inż. Klaudiusz Fross, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Beata Glinka Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Marek Grochowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Dr hab. Robert Kamieniarz, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • Dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Prof. dr hab. Hubert Królikowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Marcin Lachowski, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Ewa Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, Politechnika Lubelska
 • Dr hab. Anna Parfieniuk-Kowerda, Uniwersytet Medyczny, Białystok
 • Prof. dr hab. Jerzy Morgiel, Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. Marta Postuła, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Dorota Sankowska, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Dr hab. Cezary Tkaczuk, Uniwersytet Przyrodniczy, Siedlce
 • Ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Anna Zakościelna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Do zadań zespołu należy: 

 • ocena wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców;
 • ocena wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendiów,
 • przedstawienie ministrowi wyników ocen wniosków.
powołanie zespołu doradczego przy MEiSW