Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer pisma naukowego „Studia i Materiały”. W obecnym numerze zapraszamy do lektury siedmiu tekstów.

W artykule autorstwa Stanisława Flejterskiego i Marty Postuły podjęty jest temat wpływu struktury własności instytucji finansowych w krajach UE na rozwój społecznogospodarczy. W prowadzonych rozważaniach spróbowano zweryfikować hipotezę, że struktura własności w instytucjach sektora bankowo-ubezpieczeniowego nie ma współcześnie istotnego wpływu na wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego pod warunkiem, że instytucje te kierują się kryteriami biznesowymi, a nie politycznymi, przy podejmowaniu decyzji.

Bieżący numer „Studia i Materiały”

Artykuł „Wpływ struktury własności instytucji finansowych w krajach UE na rozwój społeczno-gospodarczy”