Artykuł w Numerze 2/2020 „Studia i Materiały”

Artykuł w Numerze 2/2020 „Studia i Materiały”

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer pisma naukowego „Studia i Materiały”. W obecnym numerze zapraszamy do lektury siedmiu tekstów. W artykule autorstwa Stanisława Flejterskiego i Marty Postuły podjęty jest temat wpływu struktury własności instytucji...
Polityka społeczno-gospodarcza w UE

Polityka społeczno-gospodarcza w UE

Książka oficjalnie dostępna. Zachęcam do lektury! Polityka społeczno-gospodarcza w UE. Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyków i teoretyków dyskusję na temat słabości działania instytucji...
Nowa Publikacja wkrótce dostępna

Nowa Publikacja wkrótce dostępna

Zachęcam do lektury książki mojego autorstwa zatytułowanej Polityka społeczno-gospodarcza w UE. Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyków i teoretyków dyskusję na temat słabości działania...
Zarządzanie finansami publicznymi – szanse i wyzwania

Zarządzanie finansami publicznymi – szanse i wyzwania

Maksymalizacja  efektywności  działań  państwa  przy  wykonywaniu  jego ustawowych  zadań  ma  doniosłe  znaczenie  dla  dalszego rozwoju  społeczno-gospodarczego każdego kraju, także Polski. Z tego też względu istnieje ważna potrzeba, aby sposób planowania...