Termin konferencji: 

20-21 czerwca 2023 r.

Miejsce konferencji: 

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka,
ul. Idziego Radziszewskiego 16, Lublin

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących gospodarki finansowej podmiotów sektora samorządowego oraz debata nad problemami i wyzwaniami finansów jednostek samorządu terytorialnego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Najbardziej owocnymi spotkaniami są te, które łączą przedstawicieli nauki i praktyków, dlatego zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierujemy do Państwa oraz praktyków, w tym przedstawicieli władz i administracji samorządowej.

Ważnym aspektem Konferencji jest stworzenie szansy młodym naukowcom na prezentację efektów ich pracy badawczej i skorzystanie z doświadczenia oraz wskazówek starszych kolegów.

Dodatkowym zamierzeniem organizatorów jest promocja tradycji i kultury akademickiej, zaprezentowanie walorów UMCS poprzez lokalizację wydarzenia w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Problematyka Konferencji jest niezwykle istotna i aktualna zważywszy m.in. na reformę systemu podatkowego oddziałującą na dochody JST, wyzwania spowodowane najpierw pandemią Covid-19, a następnie kryzysem geopolitycznym wywołanym atakiem Rosji na Ukrainę, natężeniem ruchów migracyjnych, czy zaostrzeniem problemów energetycznych. Wobec licznych zmian w otoczeniu JST wydaje się, że zasadne są pytania o rolę samorządu terytorialnego we współczesnym państwie, a w konsekwencji o model jego finansowania.

Źródło i oficjalna strona wydarzenia:
https://finansejst.uwb.edu.pl/