Termin konferencji:  

30 – 31 maja 2022 r.  

Miejsce konferencji:  

Lublin

Cel konferencji 

Celem Konferencji będzie dyskusja na temat najważniejszych problemów i wyzwań finansów jednostek samorządu terytorialnego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, a także wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie najnowszych wyników badań dotyczących kluczowych aspektów gospodarki finansowej podmiotów sektora samorządowego.  

Problematyka konferencji 

Samodzielność dochodowa i wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: ile samorządu w samorządzie?   
Lokalne władztwo podatkowe i wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów gmin 
Lokalna konkurencja podatkowa   
Zadłużenie podsektora samorządowego i determinanty długu lokalnego  
Inwestycje samorządowe i źródła ich finansowania 
Stabilność fiskalna jednostek samorządu terytorialnego i czynniki ją determinujące 
Nierówności fiskalne w samorządzie terytorialnym i mechanizmy korekcyjno-wyrównawcze  
Wpływ bieżącego kryzysu pandemicznego Covid-19 na finanse samorządowe 
Efektywne zarządzanie finansami samorządowymi: determinanty i instrumenty   
Partycypacja obywatelska w obszarze finansów samorządowych  
Specyfika problemów finansowych największych miast w Polsce  
Polski Ład a finanse samorządowe  
Finanse i pozycja ekonomiczna polskiego podsektora samorządowego na tle innych państw  
Rekomendacje dotyczące podstawowych kierunków optymalizacji polskiego systemu finansów samorządowych 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Teresa Famulska
prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak
prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar
prof. dr hab. Teresa Lubińska
prof. dr hab. Stanisław Owsiak
prof. dr hab. Leszek Patrzałek
prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz
prof. dr hab. Mariusz Popławski
prof. dr hab. Marta Postuła
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
dr hab. Beata Guziejewska , prof. UŁ
dr hab. Maria Jastrzębska, prof. PG
dr hab. Ryszard Stanisław Kata, prof. UR
dr hab. Agnieszka Kopańska
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP
dr hab. Jacek Sierak
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS

Patronat Honorowy

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku