Narodowy Bank Polski zaprasza uczelnie do udziału w II edycji Konkursu pt. Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP.

Konkurs adresowany jest do uczelni działających na terenie kraju na podstawie Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Czekamy na propozycje różnorodnych inicjatyw z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. Chcemy premiować przede wszystkim działania rozwijające praktyczne umiejętności przydatne w samodzielnym funkcjonowaniu w świecie finansów.

Każda ze zwycięskich uczelni będzie mogła otrzymać do 100 000 zł dofinansowania na realizację projektu.

Projekt powinien dotyczyć minimum trzech z niżej wymienionych obszarów tematycznych*:

  • Zarządzanie własnymi pieniędzmi
  • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji
  • Oszczędzanie i inwestowanie
  • Kredyty, pożyczki, ubezpieczenia
  • Przedsiębiorczość i kariera zawodowa
  • Główne instytucje wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju

Mając na uwadze ryzyko przywrócenia obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w planowanych działaniach warto przewidzieć alternatywne formy ich realizacji, aby w przypadku zaistnienia potrzeby, elastycznie dostosowywać projekt do zmieniających się warunków.

Prace konkursowe sporządzone na formularzu wniosku o dofinansowanie wraz z preliminarzem wydatków (do pobrania poniżej) należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do 30 września 2021 r., na adres e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl. O przyjęciu wniosku decyduje data jego wpłynięcia na skrzynkę mailową.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Koordynator:

Anna Grzeszczyk
e-mail: anna.grzeszczyk@nbp.pl
tel. 22 185 91 97

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem.

Więcej informacji pod poniższym linkiem

źródło: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2021/uczelnie-szkolom/main.html

Konkurs dla uczelni: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II