Debata TEP i SGH
Zapraszam na panel ekspercki, na który zostali zaproszenia znani i cenieni naukowcy i praktycy z zakresu finansów publicznych, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Finansów.
Debata odbędzie się 15 stycznia 2020 r., g. 12.00-15.00
Aula I, budynek C, Szkoła Główna Handlowa.

W ramach tematów dyskutowane będą:
Dokonanie oceny skuteczności i przydatności reguł budżetowych w kontekście polskiej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Czy SRW była skuteczna? Czy jest wystarczająco przejrzysta?
Czy reguła wydatkowa wpłynęła na podejście do planowania i wydatkowania środków publicznych?
Czy reguły numeryczne to zbędny „kaganiec” czy instrument nieodzowny w osiągnięciu założonych celów fiskalnych?
Czy polskie ramy fiskalne wymagają wzmocnienia, złagodzenia, bądź innych zmian, w szczególności w kontekście spowolnienia wzrostu? Jakie zmiany byłyby wiarygodne dla rynków finansowych i zgodne z prawem UE?
Wiarygodność ram fiskalnych – po co, jak i ewentualnie kiedy można je zmieniać? Jak taki proces powinien wyglądać? Konsensus ponad podziałami?
Czy rada fiskalna może zastąpić regułę wydatkową? Teoria a praktyka, regulacje UE.

Dowiedz się więcej >>