W imieniu Katedry Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, serdecznie zapraszam na konferencję „W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego”, która odbędzie się w dniach 21-22 października 2019 r. Miejscem spotkania będzie ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku (UMCS).

W tym roku konferencja poświęcona będzie przede wszystkim:

I. Ewolucja roli podatków we współczesnych gospodarkach – systemy podatkowe wobec wyzwań globalizacji, finansyzacji, innowacyjności, cyfryzacji
II. Problemy stanowienia regulacji podatkowych i ich stosowania
III. Pomiar zjawisk podatkowych: rozłożenie obciążeń podatkowych, luka podatkowa
IV. Modele opodatkowania dochodów indywidualnych
V. Przesłanki i zakres obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych
VI. Władztwo podatkowe samorządu terytorialnego
VII. Etyka w zachowaniach podatników i administracji skarbowej

Serdecznie zapraszam.

Dowiedz się więcej >>