Serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznej edycji KKF. Problematyka poruszana podczas wydarzenia, odbywającego się w dniach 11-13.09.2019, obejmowała będzie kwestie finansów 95 lat po reformie Władysława Grabskiego. Organizatorem corocznej Konferencji Katedr Finansów (KKF) w 2019 roku jest Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.

Dowiedz się więcej >>