„PLANOWANIE WIELOLETNIE – EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW PUBLICZNYCH – BENCHMARKING” 

Głównym Celem Konferencji jest analiza obecnego stanu zaawansowania prac w zakresie planowania wieloletniego oraz efektywności zadań publicznych dla prowadzonej polityki gospodarczej, programowania polityki rozwoju, a także możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich na poziomie rządowym i samorządowym. Ponadto, istotnym elementem jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego, eksperckiego i biznesowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w obszarze planowania wieloletniego oraz pomiaru efektywności zadań publicznych.

Dowiedz się więcej >>