W imieniu Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza do udziału w VII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w ramach cyklu spotkań
„Finansowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji Gospodarczych – pod tytułem: „Finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku”.
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych.

Dowiedz się więcej >>