VI Międzynarodową Konferencję Naukową  Optymalizacji organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym ,  która odbędzie się w dniach 21-22 września  2017 r. w Wilnie

VI Międzynarodową Konferencję Naukową Optymalizacji organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym , która odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 r. w Wilnie

Tegoroczna konferencja w Wilnie poświęcona zostanie prezentacji najnowszych wyników badań prowadzonych na arenie międzynarodowej odnoszący się do kwestii związanych z szeroko rozumiana polityka fiskalna. Na konferencje przygotowany został referat poświęcony ...