Tegoroczna konferencja w Wilnie poświęcona zostanie prezentacji najnowszych wyników badań prowadzonych na arenie międzynarodowej odnoszący się do kwestii związanych z szeroko rozumiana polityka fiskalna. Na konferencje przygotowany został referat poświęcony  doświadczeniom Polski we wdrażaniu budżetu zadaniowego, przedawniono w nim korzyści jak tez wady prowadzonych od 10 lat prac nad jego wdrożeniem.

Dowiedz się więcej >>