Tegoroczna konferencja jak twierdzą jej organizatorzy opiera się na trzech blokach tematycznych zogniskowanych  na szansach i zagrożeniach dalszego rozwoju Polski, ekonomii rozwoju w ujęciu Europy i świata, a także przedsiębiorczości i możliwości zarządzania rozwojem gospodarczym. Na konferencje przygotowany został referat poświęcony omówieniu czynników łagodzących skutki kryzysu gospodarczego.

Dowiedz się więcej >>