Prace badawcze prowadzone w ramach projektów badawczych przeznaczonych do realizacji w VIII konkursu NBP na projekty badawcze pt.: „Pomiar siły instrumentów fiskalnych oraz ich skuteczność w poprawie stabilności finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej”

Dowiedz się więcej >>