Tegoroczna konferencja skoncentrowana jest na szansach i zagrożeniach dalszego rozwoju Polski, ekonomii rozwoju w ujęciu Europy i świata, a także przedsiębiorczości i możliwości zarządzania rozwojem gospodarczym. Na konferencje przygotowany został referat poświęcony wyzwaniom stojącym przed  współczesną nauką o ekonomii.

Dowiedz się więcej >>