Podlaskie Forum Finansów Publicznych

Podlaskie Forum Finansów Publicznych

Finanse publiczne – współczesne trendy badawcze – stan i perspektywy (21-22 maja 2018 r. Białystok.) Współczesne finanse publiczne podlegają ciągłym przeobrażeniom. W miarę zmieniającej się rzeczywistości dostosowują swoje narzędzia do nowych okoliczności, w tym także...
Konferencja FUROG

Konferencja FUROG

W imieniu Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w VII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w ramach cyklu spotkań „Finansowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji Gospodarczych – pod...
IV Międzynarodowa konferencja przedsiębiorczości

IV Międzynarodowa konferencja przedsiębiorczości

4th International Conference Entrepreneurship for the XXI Century. Images and perspectives Konferencja ponownie będzie świetną okazją do dyskusji na temat rozmaitych aspektów przedsiębiorczości. Zaprezentowane zostaną podczas niej zarówno klasyczne, jak i nowe...
Public Management 2017

Public Management 2017

VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PUBLIC MANAGEMENT 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”, organizowanej przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Podczas konferencji prowadzone będą...