IV Międzynarodowa konferencja przedsiębiorczości

IV Międzynarodowa konferencja przedsiębiorczości

4th International Conference Entrepreneurship for the XXI Century. Images and perspectives Konferencja ponownie będzie świetną okazją do dyskusji na temat rozmaitych aspektów przedsiębiorczości. Zaprezentowane zostaną podczas niej zarówno klasyczne, jak i nowe...
Public Management 2017

Public Management 2017

VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PUBLIC MANAGEMENT 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”, organizowanej przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Podczas konferencji prowadzone będą...
VI Międzynarodową Konferencję Naukową  Optymalizacji organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym ,  która odbędzie się w dniach 21-22 września  2017 r. w Wilnie

VI Międzynarodową Konferencję Naukową Optymalizacji organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym , która odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 r. w Wilnie

Tegoroczna konferencja w Wilnie poświęcona zostanie prezentacji najnowszych wyników badań prowadzonych na arenie międzynarodowej odnoszący się do kwestii związanych z szeroko rozumiana polityka fiskalna. Na konferencje przygotowany został referat poświęcony ...