Konferencja FPD 2018

Konferencja FPD 2018

Celem konferencji jest wymiana poglądów reprezentowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, zajmujące się problematyką finansów. Zakres tematyczny konferencji: SYSTEM FINANSOWY I INSTYTUCJE FINANSOWE FINANSE PUBLICZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANSE...
Konferencja Finansów Komunalnych 2018

Konferencja Finansów Komunalnych 2018

Konferencja Finansów Komunalnych, to coroczne wydarzenie, podczas którego samorządowcy – prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele środowisk naukowych i regionalnych izb obrachunkowych dyskutują na...
Forum Strategii Bankowych 2018

Forum Strategii Bankowych 2018

„Forum Strategii Bankowych”, była częścią konferencji „Horyzonty Bankowości 2018″, skoncentrowana na najbardziej palących problemach polskiego sektora bankowego – od kwestii problemów związanych z nadmiernymi regulacjami unijnymi i krajowymi, po...
KONFERENCJA KATEDR FINANSÓW 2018 WSPÓŁCZESNE FINANSE

KONFERENCJA KATEDR FINANSÓW 2018 WSPÓŁCZESNE FINANSE

Katedry Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mam zaszczyt zaprosić na Konferencję Katedr Finansów, która odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2018 roku w Toruniu. Ideą, która przyświeca przedsięwzięciu jest stworzenie forum wymiany poglądów...