SSEM EuroConference 2018: Emerging Market Economies

SSEM EuroConference 2018: Emerging Market Economies

The Society for the Study of Emerging Markets (SSEM), and the University of Lodz invite submission of papers for, and participation in, a major international conference on emerging economies and markets — the 2018 edition of the SSEM EuroConference. Empirical and...
Podlaskie Forum Finansów Publicznych

Podlaskie Forum Finansów Publicznych

Finanse publiczne – współczesne trendy badawcze – stan i perspektywy (21-22 maja 2018 r. Białystok.) Współczesne finanse publiczne podlegają ciągłym przeobrażeniom. W miarę zmieniającej się rzeczywistości dostosowują swoje narzędzia do nowych okoliczności, w tym także...